fbpx
Main menu

Cvjetović o zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

"Zakon koji su neki od osnovnih proklamiranih ciljeva zaštita ljudskih prava i unapređivanje zdravlja bi mogao dovesti do smanjenja hospitaliziranih bolesnika, povećanja broja hitnih prijema, češće agresivnih bolesnika, povećanja potrebe za forenzičkim tretmanima te povećanja broja socijalnih slučajeva. Ako se dogodi tako onda će se priča o zaštiti ljudskih prava pretvoriti u svoju negaciju", rekla Ljiljana Cvjetović, zastupnica umirovljenika u Saboru, komentirajući novi prijedlog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.

Smatra da bi predložena rješenja u ovom Zakonu bila dobra kada bi postojala primjereno razvijena psihijatrija u zajednici i jasna briga društva da se osobama s duševnim smetnjama pomogne u njihovim sredinama.  

Cvjetović naglašava da je "teško povjerovati" u slobodan pristanak pacijenta na liječenje u slučaju kada osoba ne vjeruje da je bolesna i kada je svjesna da su lijekovi opasni. Problematizira i odredbe Zakona koje govore o smještaju pacijenta s teškim duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu koja nije sposobna dati pristanak pa, prema odredbama Zakona, pristanak umjesto nje daje osoba od povjerenja ili zakonski zastupnik.

"Što činiti ako nema odgovarajuće osobe od povjerenja ili zakonskog zastupnika?", upitala je Cvjetović.

Založila se za propisivanje prava na pisane obavijesti pacijentima, a ne samo usmene, kako bi se prava ovih osoba povećala te izrazila nadu da će predlagatelj Zakona uvažiti prijedloge i primjedbe koje je iznijela Cvjetović u ime Kluba zastupnika HSU.  

Na vrh članka

Facebook