fbpx
Main menu
Marija Ilić (HSU) Marija Ilić (HSU) Foto: HSU/Tina Lončar

Ilić: "Proces prikupljanja i isporuke humanitarne pomoći mora biti brz i transparentan"

Na saborskoj raspravi o prijedlogu Zakona o humanitarnoj pomoći zastupnica Hrvatske stranke umirovljenika Marija Ilić istaknula je kako će se ovim prijedlogom zakona osigurati transparentnost u provođenju humanitarne pomoći, ali je i upozorila na važnost pojednostavljenja samog teksta prijedloga kako bi se olakšao rad organizatorima humanitarnih aktivnosti.

„Smatram važnim da se povezivanim člancima zakona uredi područje instituta trajnog prikupljanja humanitarne pomoći, a potom i područje humanitarnih akcija i sve što se na njih odnosi“, izjavila je Ilić.
Dodala je i kako je za provedbu predloženog zakona od velike važnosti postojanje pretpostavki koje u praksi još nisu zaživjele, među kojima, tvrdi, svakako treba istaknuti jedinstvenu evidenciju i umreženost sustava koji sudjeluju u provedbi ovog zakona, umreženost sa sustavom kaznene i prekršajne evidencije, kao i cjelovit sustav nadzora nad financijskim poslovanjem udruga.
„Prije stupanja na snagu ovog Zakona potrebno je izraditi jedinstvene evidencije koje će biti povezane sa uredima državne uprave. Također smatramo potrebnim dodatno zakonski urediti područje humanitarnih akcija u kojima se prikupljaju sredstva za liječenje teško oboljelih osoba na način da se već u postupku odobravanja humanitarne akcije uključe zdravstvene službe, jer gotovo trećina svih akcija upravo su akcije sa svrhom liječenja“, pojasnila je Ilić.
Napomenula je i važnost dodatnog zakonskog uređenja prikupljanja sredstava putem društvenih mreža i Interneta općenito zbog mogućnosti brzog širenja informacija i prikupljanja značajnih financijskih sredstava, koji ujedno imaju smanjenu mogućnost kontrole i nadzora.
„Željela bih upozoriti na činjenicu da se u praksi brojne udruge proizvoljno opredjeljuju za ovu djelatnost navodeći različite aktivnosti u svojim statutima i kao takve upisuju u registar kao humanitarne organizacije. Predlažemo propisivanje definicije humanitarne djelatnosti kao i pretpostavke koje pravne osobe moraju zadovoljiti za registriranje kao izvršitelja te iste djelatnosti. Nedovoljno jesno je definiran i način prikupljanja sredstava, jer, primjerice, dobrotvorne priredbe i slične akcije koje organiziraju zaklade i fondacije nisu izjednačene s humanitarnim akcijama kako je uređeno za ostale udruge i druge pravne i fizičke osobe“, izjavila je Ilić.
Dodala je i kako su prošlogodišnje katastrofalne poplave koje su pogodile Hrvatsku ukazale na potrebu da se u sadržaj pojma humanitarne pomoći u smislu ovog zakona osim materijalnih i financijskih dobara uključi i psihosocijalna pomoć stanovništvu pogođenih područja.
„U pojmovniku ovog prijedloga nije jasno definiran ni pojam socijalno osjetljivih skupina i jasnije treba odrediti izraz korisnik, a svakako dodati izraz žrtva katastrofe i velikih nesreća. Svi uredi na razini županija trebaju voditi evidenciju o ukupno prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći a izvješća moraju biti dostupna javnosti na mrežnim stranicama tih ureda. Pozdravljamo i prijedlog uvođenja pojedinačnih evidencijskih kartona čime će se omogućiti bolje praćenje pružanja pomoći korisnicima i doprinijeti lakšem provođenju inspekcijskih nadzora, preglednosti i očuvanju povjerenja građana koji doniraju“, zaključila je Ilić.

Na vrh članka

Facebook