Main menu
HSU i HUP o mirovinskom i zdravstvenom sustavu HSU

HSU i HUP o mirovinskom i zdravstvenom sustavu

Vodstvo HSU-a na čelu sa Silvanom Hreljom sastalo se s delegacijom Hrvatske udruge poslodavaca koju je predvodila predsjednica Gordana Deranja.

Predstavnici HSU-a i HUP-a razgovarali su o 16 pitanja koje poslodavci smatraju ključnim za razvoj hrvatskog društva, a najsnažniji naglasak stavljen je na mirovinski i zdravstveni sustav.

"U mirovinskom sustavu nema popuštanja, riječ je o pravima koja su stvarana desetljećima uplatama doprinosa i prioritet HSU-a je obrana tih prava“, rekao je predsjednik HSU Silvano Hrelja u uvodnom izlaganju i dodao da u Hrvatskoj imamo jedan od najnižih postotaka izdvajanja za I. mirovinski stup u Europi.

„Kada je riječ o sudbini II. mirovinskog stupa HSU je protiv zamrzavanja ili nacionalizacije jer smatramo da bi to bilo loše za buduće umirovljenike“, naglasio je Hrelja uz opasku da II. stup još uvijek nije ispunio očekivanja jer mirovinski fondovi nisu postali institucionalni investitori.

Predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Gordana Deranja naglasila je važnost kontinuiteta u gospodarskoj politici: „Nakon svakih izbora gospodarstvo je lišeno stabilnosti, vrijeme je da učinimo sve da u izborne programe uvrstimo mjere koje će nam osigurati dugoročne i predvidljive uvjete za rast koje gospodarstvo mora ostvariti“, rekla je Deranja.

Govoreći o zdravstvenom sustavu, sudionici sastanka su se složili da je potrebno osigurati prava koja neće štetiti socijalno najosjetljivijim skupinama stanovništva, ali da u ovom sustavu postoje znatan prostor za uštede bez snižavanja prava pacijenata.

Predstavnici HSU-a i HUP složili su se kako je dijalog među svim akterima najvažniji preduvjet napretka gospodarstva te izrazili nadu da u predizbornoj kampanji neće dominirati ideološke, nego teme koje su bitne za život građana u čemu će, svatko u okviru svojih mogućnosti, dati doprinos.

Na vrh članka

Facebook