fbpx
Main menu

O Europskim fondovima socijalnog poduzetništva, u ime Kluba HSU Silvano Hrelja

Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege.

Htio bih raspravljati da ne izađem izvan teme o točkama dnevnog reda i objedinjenoj raspravi. Naime, ovo su tehnički zakoni koji ne donose ništa posebno novo u područje alternativnih fondova jer je HANFA i do sada bila nadležna za alternativne fondove. Međutim, ova dva zakona obvezuju našu regulatornu agenciju da daje izvješća europskim fondovima po svim eventualnim budućim projektima koji se budu realizirali u našoj zemlji.


Ja ne mogu skriti zadovoljstvo da će se i ozakonjenje ovih uredbi HANFA početi baviti i nečim što nije do sada bio njezin posao nego će morati razumjeti socijalnu sliku i socijalno poduzetništvo i puno toga što je što do sada HANFA nije htjela čuti. I nadam se da će sa puno više opreza HANFA pristupiti ovoj materiji nego što je to radila u prošlosti jer ne bih volio da se ponovi da nam u ovom periodu HANFA izgubi 5, 6, 7 sudskih sporova kao što je bilo u prethodnom periodu.
Dakle, mislim da će i ljude koji bi trebali odgovorno raditi posao u regulatornoj agenciji ovakve nove obaveze prisiliti na jedan drugi pristup radu. I ja ću biti puno zadovoljniji nakon što budu imali i ovakve obaveze. Jer svijet nije samo investicijski fondovi, samo dobit, samo kretanje na tržištu kapitala, svijet su i oni koji rade za puno manje novaca, oni koji rade u samozapošljavanju i oni koji se bave nečim gdje nije dominantan profit i visoka zarada.
Evo toliko uz podršku oba dva zakona, Hrvatska stranka umirovljenika će podržati prilikom glasanja.
Hvala lijepa.

Na vrh članka

Facebook