fbpx
Main menu

Šemper o Prijedlogu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Zastupnik umirovljenika u Saboru, Željko Šemper govorio je o Prijedlogu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, a njegovo izlaganje prenosimo u cijelosti.

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći uspostavljen je sustav pružanja besplatne pravne pomoći osobama slabije imovnog stanja pri rješavanju njihovih egzistencijalnih pitanja. Njime se omogućava angažiranje odvjetnika i dobivanje pravne pomoći za pojedine pravne radne i ravnopravan pristup sudskim i upravnim postupcima. Time se stvar sustav pravne pomoći bez diskriminacije s obzirom na imovno stanje pojedinca.
Stručnim zastupanjem građana stranaka omogućava se učinkovitiji rad sudova i drugih tijela koja odlučuju o pravima i obvezama građana. vrlo je bitno pravodobno informiranje i pružanje pravnih savjeta građanima u fazi prije početka postupka kako bi se smanjio broj slučajeva koji se pokreću zbog neznanja stranke o pravima i obvezama te mogućnostima uspjeha o pojedinoj pravnoj stvari. Zakonom je uspostavljen i sveobuhvatan nadzor nad kvalitetom pružene pravne pomoći kao i mehanizmi sankcioniranja nestručnog i nesavjesnog postupanja u pružanju pravne pomoći.
Značaj zakona ogleda se i u stalnom smanjenju financijskih sredstava, ali i u povećanju broja zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć gdje se njihov broj u 2012., u odnosu na 2009. povećao za 84%. Dosadašnja primjena zakona pokazala je da je sustav besplatne pravne pomoći u velikoj mjeri nefunkcionalan i da ga treba popraviti.
Pokazalo se da je dosta uzak krug korisnika, da građani, a posebno umirovljenici ne znaju dovoljno o obliku i opsegu pravnih problema koji se mogu na taj način riješiti. To znači da bi tekst zakona trebalo dopunit tako da se naznače svi vidovi i oblici besplatne pravne pomoći koje mogu koristit potencijalni korisnici. Sada ovaj zakon pojednostavnjuje cijeli postupak, odnosno proceduru za odobravanje besplatne pravne pomoći i to na način da pružatelji pravne pomoći nakon što zaprime zahtjev sami provjere da li stranka ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na primarnu pravnu pomoć.
Sada se zakonom i proširuje krug korisnika besplatne pravne pomoći vodeći računa prvenstveno o ciljanim skupinama, a to su socijalno ugrožene osobe, nezaposleni i umirovljenici kojima je nužno pružiti savjet kako mogu ostvariti svoja prava, a bez pokretanja postupka pred tijelima sudbene i druge državne vlasti.
Proširuje se i opseg pravnih problemima u kojima se pravna pomoć može odobriti. Sada se primarna pravna pomoć može pružiti u svakoj pravnoj stvari pod uvjetima utvrđenim ovim prijedlogom zakona. Prošireni su i oblici sekundarne pravne pomoći kao što su pravni savjeti, sastavljanje podnesaka, zastupanje u sudskim procesima, pravna pomoć u mirnom rješavanju spora.
Do sad je zakonom utvrđena preniska razina sredstava za besplatnu pravnu pomoć, pa ni ta minimalna sredstva predviđena državnim proračunom nisu uglavnom iskorištena. Razlog je bio način odobravanja zahtjeva, ali i propisanih kriterija. Ali ako se poveća pristupačnost, a time i broj korisnika besplatne pravne pomoći predviđena sredstva prema projekcijama za 2014. i 2015. neće biti dovoljna.
 Tome će pridonijeti i blaži imovinski kriteriji po kojima se besplatna pravna pomoć izuzetno može ostvariti i bez utvrđivanja imovinskog cenzusa. Uvodi se i sustav afirmacije projektnog financiranja kao što je europska praksa gdje se sredstva odobravaju na temelju odabranog projekta.
Pozitivna strana zakona je što se smanjuje opterećenje pravosudnog sustava jer se putem savjeta i boljim informiranjem upućuje građane u njihova osnovna prava i načine ostvarivanja zaštite, a bez provođenja sudskih postupaka.
Najgore je kad građani u rješavanju nekog problema ne znaju gdje mogu potražiti pravnu pomoć i kad obilaze razne institucije. Zbog toga i formiranje potencijalnih korisnika besplatne pravne pomoći jedan od najbitnijih elemenata i uvjeta u boljem korištenju mogućnosti i realizaciji odredbi koju pruža ovaj zakon.
Osim svega iznesenog smatramo da je predloženi zakon u ovom kriznom razdoblju socijalno osjetljiv jer ipak značajno pomaže ugroženim kategorijama građana posebno umirovljenicima. Iz svih ovih razloga Klub zastupnika HSU-a podržat će prijedlog ovog zakona.

Na vrh članka

Facebook