fbpx
Main menu

Fortuna o Zakonu o kazalištima

Predsjednica zagrebačke organizacije HSU i saborska zastupnica Višnja Fortuna iznijela je u Saboru svoj stav o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima, a njen govor pročitajte u cijelosti u nastavku teksta.

Na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima s Konačnim prijedlogom dajem sljedeće primjedbe, čankom 2.mijenja se članak 25.stavka 1. Zakona o kazalištima koji propisuje postupak za imenovanje i razrješenje intendanta HNK-a u Zagrebu.
Sadašnja odredba članka 25.stavak 1.glasi "Intendanta HNK Zagreb imenuje i razrješava Vlada RH na zajednički prijedlog ministra kulture i gradonačelnika grada Zagreba po prethodno pribavljenom mišljenju Kazališnog vijeća.
Predloženom se izmjenom u postupku imenovanja intendanta HNK u Zagrebu u slučaju da se ne utvrdi zajednički prijedlog ministra kulture i gradonačelnika grada Zagreba iz postupka imenovanja intendanta isključuje grad Zagreb kao njegov suosnivač s 49% udjela što nije sukladno vlasničkim udjelima i obvezama grada Zagreba u financiranju rada toga kazališta.
Također se u postupku imenovanja intendanta ukida sudjelovanje Kazališnog vijeća HNK u Zagrebu što nije u suglasju s postupkom imenovanja ravnatelja ostalih kazališta i intendanata nacionalnih kazališta koji se imenuju na prijedlog Kazališnog vijeća.
Ista primjedba odnosi se i na imenovanje i razrješenje dužnosti intendanta HNK u Zagrebu".
Člankom 3.mijenja se članak 31.statvak 1. Zakona i utvrđuje da "Kazališno vijeće javno kazališta i javne kazališne družine ima 5 ili 7 članova od kojih 3 odnosno 5 imenuje predstavničko tijelo osnivača iz redova uglednih umjetnika i radnika u kulturi koji nisu državni službenici ureda državne uprave ili nadležnog ureda u gradu Zagrebu za kulturu".
Sadašnja važeća odredba članka 31.stavka 1.propisuje da Kazališno vijeće može imati i 3 člana. Smatram da nije odgovarajući riješen sastav Kazališnog vijeća HNK u Zagrebu. Većina članova od 7 imenuje osnivači. No nije propisano koliko članova imenuje pojedini od njih.
Smatram da s obzirom na vlasnički udjel i obveze grada Zagreba u financiranju toga kazališta grad Zagreb treba biti zastupljen s istim brojem članova Kazališnog vijeća kao i RH.
Nadalje, s obzirom na to da se 1 član bira iz redova svih zaposlenika, a najmanje 1 član iz redova kazališnih umjetnika treba voditi računa o tome da u sastavu ovog tijela bude kao i do sada osigurana zastupljenost sva 3 umjetnička segmenta toga kazališta drama, opera, balet što je bitno za njegov rad.
Napominjem i to da se ukidanjem mogućnosti da kazališno vijeće ima 3 člana kao što je imalo u gradu Zagrebu u nekima do sada povećava broj kazališnih vijeća u javnim gradskim kazalištima grada Zagreba.
Naime sva se kazališna vijeća u javnim kazalištima kojima je osnivač grad Zagreb osim Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija koji se sastoji od 5 članova sastojala se od 3 člana pa će se povećanjem njihovog broja za 12 članova stvoriti dodatni troškovi za njihov rad.
I na kraju člankom 4. mijenja se članak 32.koji utvrđuje zadaće kazališnog vijeća i određuje se da kazališno vijeće na prijedlog intendanta odnosno ravnatelja usvaja u sadašnjoj odredbi bilo je potvrđuje godišnji program rada i razvoja javnog kazališta odnosno javne kazališne družine koji mora biti sukladan s osnovnim programskim i financijskim okvirima iz članka 27.stavka 3.zakona.
Na prijedlog intendanta odnosno ravnatelja usvaja se financijski plan nova zadaća. Na prijedlog intendanta odnosno ravnatelja usvaja se godišnja, obračun te plan nabave nova zadaća. Prati ostvarivanje programa te njegovo financijsko i kadrovsko izvršavanje, razmatra i usvaja programska i financijska izvješća intendanta, odnosno ravnatelja. Na prijedlog intendanta …/Govornik se ne razumije./… ravnatelja donosi status uz suglasnost osnivača, odnosno osnivača sa većinskim udjelom nova zadaća i druge opće akte kazališta, odnosno kazališne družine, obavlja i druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.
Nejasna je ovdje odredba kojom se određuje da kazališno vijeće na prijedlog intendanta odnosno ravnatelja donosi status uz suglasnost osnivača, odnosno osnivača sa većinskim udjelom. S obzirom na to da je većinski vlasnik Hrvatskog Narodnog Kazališta u Zagrebu Republika Hrvatske postavlja se pitanje da li i grad Zagreb daje suglasnost na statut toga kazališta što je s obzirom na vlasnički udjel u gradu Zagrebu prema mom mišljenju i neophodno.
U privitku prijedloga zakona je izvješće o provedivom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, provedenu internetski u razdoblju 31. siječnja do 17. veljače 2013. godine. Vlada Republike Hrvatske svojim aktom 24. svibnja 2013. dostavila Hrvatskom saboru prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima. 6. rujna je Vlada izvijestila predsjednika, sada da se povlači iz procedure taj prijedlog zakona da bi 12. rujna uputili novi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima sa Konačnim prijedlogom zakona.
Pitam ovdje predstavnike Ministarstva kulture jer li za novi prijedlog zakona provedeno novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću ili je u njega jednostavno ugrađeno staro izvješće što se odnosi na povučeni prijedlog zakona.
I ja bih još samo rekla u čije ime ove govorim, pojedinačna je rasprava, ne govorim u ime Kluba Hrvatske stranke umirovljenika, govorim u ime svojim sugrađana koji su putem maila, faxa i osobno me kontaktirali i ja kao zastupnica u Hrvatskom saboru, građanka grada Zagreba govorim u ime građana grada Zagreba koji su me kontaktirali.

Na vrh članka

Facebook