fbpx
Main menu
Vijesti

Vijesti (159)

HSU i HNS zajedno za Vinkovce

Vinkovci, 25.ožujka 2015. – Na predstojeće izbore za Vijeća mjesnih odbora u Vinkovcima zajednički će izaći Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati i Hrvatska stranka umirovljenika.

Potvrđeno je to službenim potpisom na koalicijski sporazum predsjednice podružnice HNS-a Vinkovci Mirne Krajine-Andričević i predsjednika Gradske organizacije HSU-a Borislava Manojlovića.

'Zadovoljna sam i sretna zbog ostvarene suradnje s HSU-om. Našli smo zajednički jezik u prepoznavanju problema života građana u svim gradskim naseljima i dijelimo zajedničko razmišljanje kako ih riješiti. Otvoreni smo za suradnju sa svim političkim opcijama koje žele ozbiljno raditi na dobrobit svih građana', istaknula je prilikom potpisivanja predsjednica HNS-a Vinkovci Mirna Krajina-Andričević.

Predsjednik Gradske organizacije HSU-a Vinkovci Borislav Manojlović naglasio je ovom prigodom da HSU i HNS imaju jednake ciljeve kada je u pitanju interes građana.

'Ključno za ovaj sporazum vinkovačkog HNS-a i HSU-a je briga za svakog našeg građanina bez obzira na dio grada u kojem živi. Epilog rada aktualne gradske vlasti u posljednjih 25 godina su zapuštena i zanemarena gradska naselja. Zajednički želimo mijenjati stvari na bolje misleći pri tome na svaku ulicu, svaku kuću, svaki problem, a istovremeno primorati vladajuće da se probude i počnu jednako raditi za sve građane', rekao je predsjednik vinkovačkog HSU-a.

Predstavnici partnerskih stranaka uvjereni su kako je ova suradnja dobra uvertira u pripremu za lokalne izbore 2017. godine.

Zaključili su kako su HNS i HSU ozbiljne stranke s ozbiljnim ljudima te pozvali Vinkovčane da se odazovu izborima za Vijeća mjesnih odbora u svibnju i tako daju svoj doprinos promjeni uvjeta života u svom kvartu.  

Više...

Ilić o prijedlogu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti

Na saborskoj raspravi o konačnom prijedlogu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti zastupnica Hrvatske stranke umirovljenika Marija Ilić pozdravila je donošenje zakona koji će, kako tvrdi, olakšati rad poduzetnicima, obrtnicima i udrugama pogrebnika te napokon regulirati dosad neriješena pitanja.
„Kao jednu od najvažnijih odredbi istaknula bih ukidanje prakse monopola trgovačkih društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koji se odvijao na štetu pogrebnika, poduzetnika i korisnika pogrebnih usluga“, izjavila je Ilić.
Spomenula prigovor iznesen od strane jedinica lokalne samouprave da je pogrebnička djelatnost od javnog interesa za građane te kao takva treba ostati u njihovoj nadležnosti kako bi se omogućila kontrola cijene i kvalitete. O istoj su se temi, navodi Ilić, očitovali i sindikati, koji su mišljenja da na taj način neće doći do povećanja kvalitete usluga niti značajnijeg pada cijena, a posebno ih zabrinjava izgledno smanjenje broja radnika u komunalnim poduzećima koja su dosad obavljala navedene djelatnosti.
„Smatram bojazan sindikata neosnovanom, budući da radnici koji su radili u komunalnom poduzeću ostaju zaposleni pošto su poslovi unutar groblja i dalje u nadležnosti komunalnih tvrtki“, istaknula je Ilić.
Ono što smatra važnim jest, navodi, odgovoriti na pitanje je li pogrebnička djelatnost od javnog interesa za građane, kako tvrde komunalne tvrtke, ili je riječ o gospodarskoj djelatnosti prema tumačenju pogrebničkih tvrtki.
„Mišljenja sam da, s obzirom da korisnik usluga tu uslugu i plaća, njemu je svejedno kome. Na nama je da donesemo zakon koji nudi najbolje moguće rješenje kako se ne bi prelomilo sve na leđima građana“, naglasila je Ilić.
Istaknula je kako smatra da bi proces liberalizacije tržišta u ovoj djelatnosti trebao kao ishod imati smanjenje troškova ukopa, što je iznimne važnosti za najsiromašnije članove društva, među kojima je mnogo umirovljenika.
Podsjetila je i da se u skladu s direktivom Europske unije određeni segmenti pogrebničke djelatnosti moraju izdvojiti iz domene djelatnosti komunalnih tvrtki, prvenstveno preuzimanje i prijevoz umrle osobe do mjesta ukopa ili kremiranja.
„Zakonom je određeno da poslovi unutar groblja, dakle sam pogreb i sve poslovi oko pogreba ostaju u nadležnosti komunalnih tvrtki. Tržišna utakmica će ovim Prijedlogom zakona o pogrebničkoj djelatnosti i u skladu sa zakonima EU započeti, a time i slobodna odluka korisnika pogrebničkih usluga“, zaključila je Ilić.

Više...

Šemper o odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju

Na saborskoj raspravi o konačnom prijedlogu Zakona o mirovinskom osiguranju zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika Željko Šemper istaknuo je odredbu kojom se nalaže da se rad sa skraćenim radnim vremenom za stjecanje određenih prava iz socijalnog osiguranja izjednačava sa radom s punim radnim vremenom što je, kako navodi, i dosad bio slučaj prema osnovama rada nakon isteka porodiljnog dopusta i pojačane brige i njege djeteta.

Više...

Cvjetović: "Plaćanje po količini jedini je pravedan način naplate zbrinjavanje otpada"

Na saborskoj raspravi o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj  za 2014. godinu zastupnica Hrvatske stranke umirovljenika Ljiljana Cvjetović osvrnula se na dio izvješća o gospodarenju otpadom na području Primorsko-goranske županije, upozorivši da se novi sustav naplate komunalne naknade po količini preuzetog komunalnog otpada u toj županiji ne provodi, premda je Zakon o državnom gospodarenju otpadom stupio na snagu još u srpnju 2013. godine.

„Navedenim su zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenesene direktive Europske unije te se kao prioritet navodi sprječavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu uporabu, recikliranje te drugi postupci prerade i zbrinjavanja otpada. Za građane je upravo plaćanje po količini jedini pravedan način naplate zbrinjavanje otpada. To je također jedna od metoda koje će pomoći u motiviranju građana da smanje količinu otpada koji proizvode i da maksimalno odvajaju otpad“, izjavila je Cvjetović.

Upozorila je na činjenicu da velik broj gradova i općina nisu u propisanom roku donijeli planove gospodarenjem otpada ili su donijeli planove koji ne sadrže sve propisane elemente. Naglasila je kako dodatno zabrinjava činjenica da za navedene propuste nitko ne snosi odgovornost i pozdravila odluku Državnog ureda za reviziju za donošenje plana gospodarenja otpada za razdoblje od šest godina.

„Plan gospodarenja otpadom važno je objaviti u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, a nacrt plana gospodarenja otpadom učiniti dostupnim javnosti za iznošenje primjedbi, prijedloga i mišljenja. Također je potrebno poduzimati aktivnosti za odvojeno prikupljanje zelenog otpada s javnih površina i bio otpada iz domaćinstava te izgradnju kompostana u cilju smanjivanja količine biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta“, istaknula je Cvjetović.

Pozdravila je prijedlog Državnog ureda za reviziju da se utvrde svi elementi određivanja cijene zbrinjavanja otpada.

„Ako se naplata odvoza otpada ne počne obavljati po točnoj količini koju osoba preda, biorazgradivi otpad ne prikuplja odvojeno nego se isti nekontrolirano odlaže na odlagališta umjesto da se kompostira, dok se 87 milijuna eura ulaže u postrojenje koje od miješanog komunalnog otpada radi gorivi otpad i na taj način izravno opstruira povećanje stope recikliranja, plan gospodarenja otpada u Primorsko-goranskoj županiji se nikako ne može smatrati ekološkim, što će se kao posljedicu nepoštivanja EU direktiva rezultirati značajnim financijskim kaznama za Republiku Hrvatsku“, zaključila je Cvjetović.

Više...

Cvjetović i Ilić: "Generičke liste droga olakšale bi zakonsku kontrolu"

Na saborskoj raspravi o Izvješću o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droge u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu zastupnica Hrvatske stranke umirovljenika Ljiljana Cvjetović pohvalila je kvalitetu izvješća, no upozorila kako upravo sadržaj upućuje na podatke o porastu novih i još neklasificiranih droga koje su ušle u upotrebu u Hrvatskoj.
„Iako se nove droge uvrštavaju na Europsku listu droga problem je što se stalno pojavljuju novi legalni. U Europskoj uniji registrirane su čak sedamdeset i tri nove droge. Zakonska kontrola bila bi mnogo lakša kad bi se uvele generičke klasifikacijske liste droga“, istaknula je Cvjetović.
Naglasila je i kako je uz marihuanu kao najčešće konzumiranu drogu na tržištu sve prisutniji psihoaktivni biljni i kemijski proizvod, sintetički kanabis koji ima legalan status i čija trgovina nije ograničena međunarodnim konvencijama.
„Istraživanja su do sada pokazala da njegova THC svojstva na organizam djeluju duže od marihuane. Te droge su krivo deklarirane pa se u smart shopovima prodaju kao osvježivači zraka, gnojivo za biljke ili sol za kupanje. Dostupni su svakome, njihovi sastojci nisu zabranjeni pa se mogu legalno prodavati. Mnoge stvari i sastojci se mogu naručiti i putem interneta“, upozorava Cvjetović.
Istaknula je i da su među mladima problem legalni opijati, poput alkohola i cigareta, te navela podatak Odjela prevencije Zagrebačke policijske uprave, gdje je evidentirano da je Hrvatska na 12 mjestu u Europi po konzumiranju alkohola među mladima, dok se po pušenju cigareta među mladima nalazi na trećem mjestu.
„U borbi protiv ovisnosti najvažnija je edukacija. Preventivni programi trebali bi zauzeti značajno mjesto u svim odgojno-obrazovnim ustanovama. Potrebno ih je pojačati još od vrtićke dobi. Djecu treba učiti pravim životnim vrijednostima, te im maksimalno osmisliti korištenje slobodnog vremena. Važnu ulogu imaju učitelji, nastavnici, koordinatori školskih preventivnih programa, ali temelj svega je ipak obitelj“, zaključila je Cvjetović.
Marija Ilić istaknula je primjer Osječko-baranjske županije za koju podaci o trendovima zlouporaba droga slijede one u ostatku Hrvatske.
„Sve je manje opijatskih ovisnika, a sve više osoba koje konzumiraju nove tzv. dizajnerske droge koje su sintetički psiho aktivne tvari koje oponašaju učinke tradicionalnih droga. Relativno se teško otkrivaju jer za njih još ne postoje in vitro testovi koji se mogu nabaviti u ljekarnama. Mnogi takvi proizvodi na tržištu sadrže smjese tvari, a zbog nedostatka farmakoloških i toksikoloških podataka o dugoročnim zdravstvenim posljedicama njihova korištenja možemo samo nagađati. Međutim, nedavna smrt petnaestogodišnjeg učenika dokaz je i najstrašnijih mogućih ishoda“, upozorila je Ilić.
Kao ozbiljnu opasnost na području Osječko-baranjske županije istaknula je crno tržište supstitucijske terapije, odnosno njenu zlouporabu.
„Neki liječnici obiteljske medicine suprotno smjernicama i protokolu osobama koje se liječe izdaju supstitucijsku terapiju na ruke umjesto da je konzumiraju u ambulantama. Jedan dio te terapije, naročito metadon, završi na crnom tržištu i predstavlja objektivnu opasnost“, istaknula je Ilić.
Navela je i podatak da je tijekom 2013. godine u Osječko-baranjskoj županiji uhićeno 135 dilera i zabilježeno gotovo dvije stotine pojedinačnih zapljena različitih vrsta droga.
„Kao svijetli primjer Osječko-baranjske županije istaknula bih jedinu udrugu u Hrvatskoj koja pokriva sva područja borbe protiv zlouporabe droga, prevenciju, rehabilitaciju, resocijalizaciju, smanjenje štete te zapošljavanje rehabilitiranih ovisnika. To je Udruga za borbu protiv ovisnosti pod nazivom "NE ovisnost". Navedena udruga djeluje kroz savjetovalište, terapijsku zajednicu, stambenu zajednicu, dnevni boravak za aktivne ovisnike, a za zapošljavanje rehabilitiranih ovisnika osnovali su i socijalnu zadrugu. Kroz rehabilitacijske i resocijalizacijske kapacitete ove organizacije prošlo je više od 400 osoba“, zaključila je Ilić.

Više...

Aktualnosti iz Sabora

Zastupnica Hrvatske stranke umirovljenika Ljiljana Cvjetović na saborskoj je raspravi o prijedlogu Zakona o sustavu civilne zaštite istaknula primjedbu da je obveza osnivanja postrojbi i stožera civilne zaštite te izrada procjena i planova nepotrebna za manje gradove i općine, ustvrdivši da se u praksi pokazalo kako manje sredine imaju nedovoljne kapacitete same se nositi s posljedicama katastrofe za koje je, navodi, malo vjerojatno da će pogoditi samo jednu manju jedinicu lokalne samouprave.

Više...

Šemper o prijedlogu Zakona o računovodstvu

Na jučerašnjoj saborskoj raspravi o Prijedlogu zakona o računovodstvu zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika Željko Šemper upozorio je na obvezu poštivanja novog zakona od strane poduzetnika, trgovačkih društava sa sjedištem u stranoj državi te pravnih i fizičkih osoba obveznika poreza na dobit.

Više...

Šemper: "Svaki četvrti građanin Hrvatske je umirovljenik, a HRT im posvećuje samo 30 minuta tjednog programa"

Koncem veljače održana je saborska rasprava o Izvješću o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a za 2013. godinu na kojoj je zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika Željko Šemper pojasnio kako je prema ugovoru HRT-a s Vladom Republike Hrvatske javna televizija dužna dokazati da ispunjava zadana programska načela i javne usluge.

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed

Facebook