Main menu

Organizacijski ustroj

Dubrovačko-neretvanska županija

Županijska organizacija:

Predsjednik:
Adresa: 
Poštanski broj: 
Broj telefona: 

ALBIN GLAVOR   OO HSU Konavle
DALIBOR ŽDERIĆ    GO HSU Ploče
SINIŠA BEBIĆ     GO HSU Metković
TODOR DARKO LOZICA    GO HSU Korčula       
OLGA MURATTI    GO HSU Dubrovnik
IVO KRALJEVIĆ    OO HSU Dubrovačko Primorje
JAKOV RAŠICA    OO HSU Župa Dubrovačka
MATIJA PLEĆAŠ     OO HSU Kula Norinska
Na vrh članka

Facebook