fbpx
Main menu

HSU u Saboru

Kontakt informacije Kluba zastupnika

HSU je članica Kluba zastupnika Građansko-liberalnog saveza i Hrvatske stranke umirovljenika u Saboru

Kontakt:

Klub zastupnika Građansko-liberalnog saveza i Hrvatske stranke umirovljenika
Tajnik Kluba Stanko Borić
Telefon: 01/6303 052
e-mail: stanko.boric@sabor.hr; nikolina.hercegkolman@sabor.hr

Predsjednik

Silvano Hrelja

hrelja

Rođen je 14. ožujka 1958. u Hreljinima, Žminj. Završio Višu tehničku školu za sigurnost pri radu i zaštitu od požara u Zagrebu (VŠS – inženjer sigurnosti pri radu i zaštite od požara).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:
22. prosinca 2011.

Dužnosti u Saboru:
- predsjednik Odbora za rad i socijalno partnerstvo
- član Odbora za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo
- predsjednik Kluba zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika

Izabran:
- lista Socijaldemokratske partije Hrvatske
- Hrvatske narodne stranke
- Liberalnih demokrata
- Istarskog demokratskog sabora - Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica:
VIII. izborna jedinica

 

Facebook