fbpx
Meet Gavern - Stranka Vaše budućnosti

Interesni ciljevi

 • U mirovinskom sustavu izvršiti razgraničenje mirovine na onu ostvarenu temeljem radnog staža i onu temeljem raznih zasluga i privilegija. Prvu isplaćivati iz mirovinskog fonda, drugu iz državnog proračuna.
 • Osigurati da poslodavci uplaćuju stvarni iznos mirovinskog doprinosa, te strogo kazniti utaju poreza na dobit i dohodak.
 • Sva imovina koja je pripadala mirovinskom fondu mora biti vraćena u fond kao što su zgrade, dionice, krediti i sl.
 • Pravo na mirovinu zarađenu radom i uplatama zakonom određenih doprinosa utvrditi kao imovinsko pravo zaštićeno Ustavom RH.
 • Promijeniti način usklađivanja mirovine, osigurati i godišnje povećanje mirovina za postotak rasta BDP, tako da starosna mirovina iznosi 70% prosječne plaće zaposlenih.
 • Osigurati  bračnom drugu pravo da nakon slučaja smrti bračnog druga primi dio njegove mirovine sve do iznosa od 60%.
 • Povećati neoporezivi dio plaće, izjednačiti uvjete stjecanja mirovine za sve kategorije umirovljenika.
 • Osigurati potpunu zdravstvenu zaštitu i oslobođenje od participacije za lijekove i liječenje.
 • Osnažiti domove zdravlja s više zdravstvenih usluga kao i ulogu liječnika primarne zdravstvene zaštite.
 • Riješiti probleme mirovina umirovljenika  iz republika bivše države, koji žive u RH.
 • Izgraditi stacionare kojima bi se rasteretile bolnice i time omogućilo kvalitetnije liječenje bolesnika, a posebno onemoćalih  umirovljenika.
 • Iniciranje rješenja sveučilišne bolnice u Novom Zagrebu. Unaprijediti izvan institucionalnu skrb za starije osobe jačanjem volonterstva i boljom povezanošću sa sektorom civilnog društva.
 • Unaprijediti izvan institucionalnu skrb za starije osobe kako bi se rješavao veliki dio njihovih potreba, a oslobodilo državu  velikih troškova institucionalnog zbrinjavanja.
 • Probuditi  javnost za što veću participaciju umirovljenika u kulturnom i sportskom životu svoje sredine, uvesti umirovljenički popust na ulaznice, te gratis karte po principu «ispunimo prazne sjedalice».
 • Osnažiti umirovljenička kulturno-umjetnička  društva te inicirati jeftiniju turističko-izletničku ponudu za osobe starije životne dobi.
 • © Hrvatska stranka umirovljenika :: 2013 | Web by studioFABER