fbpx
Main menu

Program stranke

Politički ciljevi


Kao oblik organiziranosti, naša država mora služiti građanima, prvenstveno za ostvarivanje njihovih prava i interesa zajamčenih Ustavom i zakonima.
Mjesto odlučivanja mora biti Hrvatski sabor, gdje se prethodno izražavaju i usklađuju različita stajališta i donose odluke koje su od interesa za državu. U Saboru se mora njegovati i razvijati demokratsko i civilizirano ponašanje, utemeljeno na načelima slobode, pravde, ljubavi i odgovornosti.
Hrvatski sabor mora se baviti razvojem kao dugoročnom orijentacijom i pravcima izgradnje hrvatske budućnosti. To znači da moramo imati viziju željene budućnosti u skladu s razvojnim mogućnostima, vodeći brigu o što bržem ulasku u Europsku uniju.
Jedino Sabor može odobravati proračunska sredstva i nadzirati njihovo korištenje, te zaduživanje i davanje jamstava u ime i za račun države.
Posebno je važno da zastupnici mogu stvarno sudjelovati u demokratskom procesu, utjecati na donošenje odluka i odlučivati o njima.
Zastupničko mjesto treba u budućnosti sve više predstavljati počast, a sve manje materijalni interes. Zastupničke privilegije treba svesti na mjeru neophodnu za obavljanje funkcije, a njihov socijalni položaj znatno približiti položaju ostalih građana, uključujući i kriterije i uvjete za stjecanje mirovina.
Zakoni moraju biti moralni i po mjeri čovjeka, da mu osiguravaju socijalnu sigurnost i dostojan život bez neizvjesnosti. Oni moraju biti razgovijetni, stručno izrađeni i dugotrajniji kako bi se izgradila kultura njihova poštovanja. Stoga treba prekinuti praksu donošenja zakona po hitnom i skraćenom postupku, kao i mijenjanje odredbi ili duha zakona uredbama i drugim podzakonskim propisima.
Za izradu dobrih propisa potrebna je stručna, dobro ustrojena i odgovorna državna uprava, kojoj će glavna preokupacija biti kvalitetno i brzo ostvarivanje prava građana te njihova zaštita i unapređenje Hrvatske.
Razvoj naše domovine mora biti temeljni zadatak svake demokratski izabrane vlasti koja mora biti učinkovita, nekorumpirana i ekonomski usmjerena. Za to nam trebaju moralni, humani, stručni ljudi, odgovorni i svjesni u izvršavanju zadaća za izgradnju budućnosti Hrvatske, a ne politički podobni i odgovorni svojoj političkoj stranci.
HSU će se zalagati za razvijanje civilnog društva na novim osnovama. Trebamo opći pokret građana koji su predani općem dobru i razvoju zemlje. Potreban nam je obrat u načinu razmišljanja, u razumijevanju svih u svijesti da moramo izvršiti promjenu na bolje.
HSU će se zalagati za promicanje zajedništva preko udruga i društava koji će razvijati pozitivan odnos prema domovini i jačati osjećaj odgovornosti u radu za opće dobro. Zalagat ćemo se za ostvarivanje financijske konsolidacije svih organizacijskih oblika civilnog društva od kojih građani imaju neposrednu korist - dobrovoljnih vatrogasnih društava, planinarskih društava, ekoloških udruga, gorske službe spašavanja, volonterskih udruga za pomoć starijima i drugih.
Zalagat ćemo se za veću pomoć države udrugama umirovljenika u njihovu radu, za poboljšanje mirovinskog sustava i položaja umirovljenika.
Kao nezavisna samostalna politička stranka povezivati ćemo se sa drugim strankama u interesu napretka države, na rješavanju zajedničkih ciljeva, a osobito na rješavanju položaja nezaposlenih i umirovljenika. Smatramo da moramo biti aktivno uključeni u politički život države kao njeni ravnopravni subjekti sa ostalim strankama u odlučivanju sudbine hrvatske države i njenih građana.

Facebook