fbpx
Meet Gavern - Stranka Vaše budućnosti

Položaj umirovljenika


Financijski, mirovina se pokriva na načelu međugeneracijske solidarnosti i doprinosa kojega država osigurava iz proračuna za određene kategorije osiguranika - umirovljenika, što ujedno znači da se razina mirovina usklađuje s rastom plaća djelatnika u tekućem procesu gospodarske i svekolike aktivnosti.
Stranka se protivi postojećoj praksi izglasavanja povlastica pojedinim društvenim skupinama za koje se ne osiguravaju sredstva izvan izvora radom i stvarnim uplatama osiguranika konstituiranog mirovinsko-invalidskog sustava.
Za mirovine stečene po raznim beneficiranim osnovama, kao i mirovine građana koji su za vrijeme svog djelatnog vijeka uplaćivali u mirovinske fondove drugih država, treba tražiti refundaciju adekvatnih izvora i od tih država i time ne opterećivati hrvatske umirovljenike, ili taj teret ravnomjerno raspodijeliti na sve članove hrvatskoga društva isplatom takvih mirovina iz državnog proračuna.
Mirovinski sustav ne smije biti socijalna institucija i temelj rješavanja socijalnih problema društva. To je ekonomska institucija koja se treba temeljiti na čistim gospodarskim i pravno utemeljenim osnovama, a socijalne probleme društva treba rješavati na principima solidarnosti svih članova društvene zajednice, u skladu s individualnim i zajedničkim mogućnostima. Na području mirovinske politike, s početkom gospodarskih i političkih promjena u Hrvatskoj 1990. godine, nastali su ozbiljni problemi koji su hrvatske umirovljenike materijalno oštetili i pravno derogirali.
Narušavanja umirovljeničkih prava bilo je  i u prijašnjem sustavu, ali ne u mjeri i na način kako se to čini od toga vremena, što je rezultat u prvom redu jedne primijenjene politike stranke na vlasti koja je zakidala umirovljenike na dva temeljna područja.
Na prvome - koje je vezano na proces pretvorbe naslijeđenog društvenog vlasništva - isključujući veliku većinu hrvatskog društvenog korpusa koji je sudjelovao u stvaranju toga vlasništva, što se prvenstveno odnosi na današnje umirovljenike, te na drugome upravljanjem i distribucijom sredstava MIO-a što je otuđeno od strane državne administracije koja je eksponent vladajuće stranke. Katastrofalne posljedice po umirovljenike nastale su usvajanjem Uredbe o utvrđivanju iznosa za isplatu mirovina, listopada 1993. godine, kojom se retroaktivno stavio važeći Zakon o MIO-u u stanje mirovanja u smislu primjene, a time se velika većina hrvatskih umirovljenika koji su, radeći 35 ili 40 godina i uplaćujući konkretne iznose doprinosa u MIO za svoju mirovinu, gurnuti preko noći u područje socijale.  Zakonom o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u mirovinama ostvarenim u različitim razdobljima, djelomično su ublažene posljedice nastale spomenutom Uredbom iz 1993. godine.
Odluka Ustavnog suda od 12. svibnja 1998. godine nije se poštovala u djelu koji ne rješava dugove, a usklađivanje mirovina prema rastu plaća samo djelomično, i to ne za sve umirovljenike i ne do rasta plaća ostvarenih u 1998. godini. Otklanjanje razlika između samih umirovljenika u mirovinama po pojedinim godinama do 1994. godine i od 1995. do 1997. godine na razini ostvarenih mirovina u 1998. godini samo djelomično i privremeno ublažava, a razlike unutar pojedinih godina od 1995. do 1998. povećava, a ne otklanja.
HSU je 23.studenog 2003. godine postala parlamentarna stranka. Da bi se mogao ostvarivati cilj Stranke o poboljšanju materijalnog položaja sadašnjih i budućih umirovljenika i ispravile nepravde potpisan je 3. prosinca 2003. godine sporazum sa Hrvatskom demokratskom zajednicom.
Rezultati tog Sporazuma su slijedeći:

To su rezultati koji u jednom dijelu pridonose boljem materijalnom položaju umirovljenika. Ostaje da se zalažemo zajedno sa Koordinacijom umirovljenika na rješavanju i to:

HSU nije protiv mirovinskih reformi, ali je protiv takovih reformi koji isključuju element minulog rada svakog pojedinca. Materijalni položaj umirovljenika treba biti određen individualnim doprinosom svakog pojedinca u stvaranju materijalne sigurnosti za vrijeme djelatnog statusa, a to je mirovina. Mirovina je trajno zarađeno individualno pravo osiguranika koje nije otuđivo i ne može biti predmet manipulacija nikakvih nametnutih skupina uključujući državu kao i stranačke strukture koje privilegijama sebe isključuju iz mirovinskog sustava.
Ovaj program sadrži zajedničke ciljeve koji su od posebnog interesa za umirovljenike i za čije će se provođenje Stranka zalagati, da se donese prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju kako bi se ispravile nepravde iz prošlosti i to:

Dok se ne riješe svi ovi problemi na način koji predlažemo, Stranka će se zalagati za poboljšanje umirovljeničkog položaja u postojećim uvjetima ne odustajući od navedenih ciljeva.

© Hrvatska stranka umirovljenika :: 2013 | Web by studioFABER