fbpx
Main menu

Program stranke

Programski ciljevi

To podrazumijeva i sustavni utjecaj na odgovarajuće zakonodavno i drugo pravno normiranje svekolikih odnosa u mirovinskom i invalidskom osiguranju, prava umirovljenika i invalida na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kao prava koja proistječu iz njihova minulog rada.
HSU će se u mogućoj mjeri zalagati za unapređenje tekuće i razvojne gospodarske politike, kao nezaobilaznog uvjeta za odgovarajući životni standard sadašnjih i budućih umirovljenika
Zalagat će se za suradnju sa svim drugim socijalnim i demokratskim snagama koje se potvrđuju u borbi za dobrobit svih hrvatskih građana.
HSU će se zanimati za suvremenu građansko-pravnu i socijalnu državu, kao i za njeno uključivanje u Europsku zajednicu i druge međunarodne organizacije.
HSU je stranka koju temeljno određuje zalaganje za demokraciju i Hrvatsku kao socijalnu i pravnu državu s parlamentarnom demokracijom, s usmjerenjem na trajno širenje socijalnih, ekonomskih i svih suvremenih shvaćanja političkih sloboda i ljudskih prava.
Svoje ciljeve i zadaće, te način i metode njihova ostvarivanja, HSU detaljnije obrazlaže u ovom Programu Stranke.

Facebook