fbpx
Main menu

Program stranke

Socijalna politika


Temeljna socijalna zajednica društva je obitelj, pa se Stranka zalaže za njezinu potpunu društvenu zaštitu, kao nezamjenjive osnove složenog socijalnog bića društvene zajednice. Obiteljska zajednica ujedno je i mjesto i polazište socijalne pravde, u kojemu muškarac i žena podjednako preuzimaju odgovornost za odgoj, obrazovanje i život djece. Podjednake uvjete treba osigurati putem društvene skrbi djeci bez roditelja, samohranim, ostarjelim i bolesnim roditeljima.
Socijalno organizirana država podrazumijeva sigurnost rada, stvaralaštva, poduzetništva i vlasništva na temeljima tržišne privrede, što je pretpostavka ostvarivanja društva građanskih sloboda, blagostanja i socijalne pravde.
Socijalna politika treba jamčiti socijalnu pravednost i humane društvene odnose, te garantirati socijalnu sigurnost i pomoć svim članovima društva koji trajno ili privremeno nisu sposobni za uključivanje u gospodarske procese.
Prema privremeno ili trajno socijalno ugroženim društvenim grupama i pojedincima, treba izgrađivati takav materijalni i socijalni odnos koji izražava stalnu brigu o njima i ne dovodi ih u položaj da se osjećaju nekorisnim i nezaštićenim članovima društva.
Stranka mora transparentno i dogovorno s udrugama vršiti planiranje sredstava i podržavati zahtjeve u vijećima općina, gradova, i županijama namijenjena socijalnoj skrbi i to:

  • za proširenje subvencija u troškovima komunalija ( stan, struja, plin),
  • za proširenje subvencija u javnom prijevozu,
  • za diferencirani pristup u opterećivanju mirovina ( imovinsko-starosni cenzus),
  • za osiguranje sredstava za sportske i rekreativne aktivnosti,
  • za mogućnost povoljnijeg korištenja toplica i drugih zdravstveno-rekreativnih ustanova,
  • za povrat prava umirovljenika na domove umirovljenika i drugu imovinu stečenu sredstvima mirovinskih fondova (odmarališta, toplice i sl.), te sudjelovanje u upravnim vijećima istih,
  • inicirati i podržati izgradnju novih umirovljeničkih domova, gerijatrijskih ustanova i drugih kapaciteta za koje postoji sve veća potreba

Facebook