fbpx

Socijalna politika


Temeljna socijalna zajednica društva je obitelj, pa se Stranka zalaže za njezinu potpunu društvenu zaštitu, kao nezamjenjive osnove složenog socijalnog bića društvene zajednice. Obiteljska zajednica ujedno je i mjesto i polazište socijalne pravde, u kojemu muškarac i žena podjednako preuzimaju odgovornost za odgoj, obrazovanje i život djece. Podjednake uvjete treba osigurati putem društvene skrbi djeci bez roditelja, samohranim, ostarjelim i bolesnim roditeljima.
Socijalno organizirana država podrazumijeva sigurnost rada, stvaralaštva, poduzetništva i vlasništva na temeljima tržišne privrede, što je pretpostavka ostvarivanja društva građanskih sloboda, blagostanja i socijalne pravde.
Socijalna politika treba jamčiti socijalnu pravednost i humane društvene odnose, te garantirati socijalnu sigurnost i pomoć svim članovima društva koji trajno ili privremeno nisu sposobni za uključivanje u gospodarske procese.
Prema privremeno ili trajno socijalno ugroženim društvenim grupama i pojedincima, treba izgrađivati takav materijalni i socijalni odnos koji izražava stalnu brigu o njima i ne dovodi ih u položaj da se osjećaju nekorisnim i nezaštićenim članovima društva.
Stranka mora transparentno i dogovorno s udrugama vršiti planiranje sredstava i podržavati zahtjeve u vijećima općina, gradova, i županijama namijenjena socijalnoj skrbi i to: