Organizacijski ustroj

Hrvatska stranka umirovljenika ima stranačku infrastrukturu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Broji 229 organizacija od kojih je 18 županijskih te 211 temeljnih, što općinskih što gradskih.

Župnijske organizacije HSU-a s njihovim predsjednicima/ama:

ŽO HSU Zagrebačke županije, predsjednik: Mario Cvitan

ŽO HSU Krapinsko-zagorske županije, predsjednik: Josip Kovačić

ŽO HSU Sisačko-moslavačke županije, predsjednik: Emil Franjević

ŽO HSU Karlovačke županije, predsjednik: Josip Sviličić

ŽO HSU Varaždinske županije, predsjednica: Jadranka Bahlen

ŽO HSU Koprivničko-križevačke županije, predsjednik: Željko Pintar

ŽO HSU Bjelovarsko-bilogorske županije, predsjednik: Zlatko Barila

ŽO HSU Primorsko-goranske županije, predsjednik: Davor Zubović

ŽO HSU Požeško-slavonske županije, predsjednik: Ivan Delić

ŽO HSU Brodsko-posavske županije, predsjednik: Ivan Perić

ŽO HSU Osječko-baranjske županije, predsjednica: Marija Anić

ŽO HSU Šibensko-kninske županije, predsjednik: Krunoslav Mazalin

ŽO HSU Vukovarsko-srijemske županije, predsjednik: Marinko Lukenda

ŽO HSU Splitsko-dalmatinske županije, predsjednik: Silvestar Krka

ŽO HSU Istarske županije, predsjednik: Radovan Cvek

ŽO HSU Dubrovačko-neretvanske županije, predsjednik: Cvijeto Cvjetković

ŽO HSU Međimurske županije, predsjednik: Zlatko Marciuš

GO HSU Grada Zagreba, predsjednica: Davorka Vukadin

Koordinator za Ličko-senjsku županiju je Ivan Bižanović, a za Virovitičko-podravsku Tomislav Žagar.