Pitaj našeg stomatologa

Pošaljite upit našem stomatologu

Prava i obveze zdravstvenih osiguranika u RH, posebice starijih i  umirovljenih korisnika ove usluge.

Prava koja imaju svi obveznici zdravstvenog osiguranja u RH, a odnose se na sve osiguranike i to u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u dentalnoj medicini.

Postupci koje ću navesti idu na teret HZZO-a i ne naplaćuju se: