Načela

Pretpostavku za ostvarivanje tih načela nalazimo ponajprije u ostvarivanju zahtjeva za promjenom politike, te stila i načina njezina vođenja.

Zahtijevat ćemo takve promjene koje će imati za cilj novi način poimanja politike, da se manje vlada, a više služi narodu, da se teži razvoju bolje budućnosti, da se zalaže za prevlast istine i pravde umjesto moći i grabeža.

Zastupat ćemo i promovirati politiku koja će se baviti pitanjima osiguranja i funkcioniranja moralnih načela u praksi. Etička reforma hrvatskog političkog sustava jedna je od najvažnijih i prioritetnijih zadaća HSU-a, to je jedini put i najbolji način da se isprave grješke iz prošlosti i prevlada kriza u koju je upalo suvremeno društvo.

Treba uvesti novi stil vođenja politike i utvrditi nove kriterije, ne po stranačkoj podobnosti, nego po sposobnosti.

Zadaća takve politike je da razvija pravila za poticanje dobra u društvu, gdje građani zajedno žive i razvijaju demokratske odnose.

Osobito je važno da ljudi koji žive u ovoj zemlji imaju stvarnu mogućnost utjecati na razvoj države, da doista sudjeluju u demokratskom procesu, da se uspostavi dijalog socijalnih partnera unutar države o žarišnim točkama koje utječu na njihove živote i život države u cjelini.

Na načelima takve politike HSU će nastojati osnažiti i udahnuti novi život hrvatskom višestranačju dajući inicijative za razvoj hrvatske demokracije u cilju korjenitih društvenih i gospodarskih promjena u Hrvatskoj, po uzoru najnaprednijih europskih država.

HSU smatra kako se politikom izgrađenom na novim temeljima, mogu stvoriti pretpostavke za duhovnu i materijalnu obnovu Hrvatske, i to će onda biti prekretnica i zbiljski početak promjena u Hrvatskoj za vraćanje izgubljenog političkog i gospodarskog identiteta.

Otvorenost Stranke ostvarit ćemo zalažući se na povezivanju s drugim udrugama i asocijacijama.
O načinu djelovanja i ostvarivanja zajedničkih ciljeva, Stranka će pojedinačno s udrugama i nevladinim organizacijama zaključiti posebne sporazume.

Ostvarivanje stečenih prava i drugih prava iz mirovinskog i zdravstvenog sustava osiguranja, te aktivnosti za svekoliko poboljšanje materijalnog i društvenog položaja umirovljenika usmjerenih prema tijelima vlasti od lokalne uprave i samouprave do Hrvatskog sabora, provodit će se zajedno sa Udrugom umirovljenika, drugim udrugama i nevladinim organizacijama.

U našoj Stranci ima mjesta za sve građane, bez obzira na starost i zvanje, koji žele da u Hrvatskoj vladaju poštovanje, poštenje i pravda.

Ova načela temelj su i polazište političkog i društvenog djelovanja Stranke, iz čega se vidi i otvorenost prema svim društvenim strukturama hrvatskih građana i prema cjelini hrvatskog društva, na temeljima istinske socijaldemokracije, bez specifičnih ideoloških karakteristika. Stranka je u političkom smislu opredijeljena u mjeri u kojoj navedena načela daju okvir za njezino političko djelovanje i izražavanje.

U središtu njezina promatranja i djelovanja u prvom je redu čovjek pojedinac i skupine građana, u smislu položaja i ostvarivanja njihovih prava u okviru i na temeljima demokratske, socijalne i pravne države.