Socijalna politika

Temeljna socijalna zajednica društva je obitelj, pa se Stranka zalaže za njezinu potpunu društvenu zaštitu, kao nezamjenjive osnove složenog socijalnog bića društvene zajednice. Obiteljska zajednica ujedno je i mjesto i polazište socijalne pravde, u kojemu muškarac i žena podjednako preuzimaju odgovornost za odgoj, obrazovanje i život djece.

Podjednake uvjete treba osigurati putem društvene skrbi djeci bez roditelja, samohranim, ostarjelim i bolesnim roditeljima.

Socijalno organizirana država podrazumijeva sigurnost rada, stvaralaštva, poduzetništva i vlasništva na temeljima tržišne privrede, što je pretpostavka ostvarivanja društva građanskih sloboda, blagostanja i socijalne pravde.

Socijalna politika treba jamčiti socijalnu pravednost i humane društvene odnose, te garantirati socijalnu sigurnost i pomoć svim članovima društva koji trajno ili privremeno nisu sposobni za uključivanje u gospodarske procese.

Prema privremeno ili trajno socijalno ugroženim društvenim grupama i pojedincima, treba izgrađivati takav materijalni i socijalni odnos koji izražava stalnu brigu o njima i ne dovodi ih u položaj da se osjećaju nekorisnim i nezaštićenim članovima društva.

Stranka mora transparentno i dogovorno s udrugama vršiti planiranje sredstava i podržavati zahtjeve u vijećima općina, gradova, i županijama namijenjena socijalnoj skrbi i to:

  • za proširenje subvencija u troškovima komunalija ( stan, struja, plin),
  • za proširenje subvencija u javnom prijevozu,
  • za diferencirani pristup u opterećivanju mirovina ( imovinsko-starosni cenzus),
  • za osiguranje sredstava za sportske i rekreativne aktivnosti,
  • za mogućnost povoljnijeg korištenja toplica i drugih zdravstveno-rekreativnih ustanova,
  • za povrat prava umirovljenika na domove umirovljenika i drugu imovinu stečenu sredstvima mirovinskih fondova (odmarališta, toplice i sl.), te sudjelovanje u upravnim vijećima istih,
  • inicirati i podržati izgradnju novih umirovljeničkih domova, gerijatrijskih ustanova i drugih kapaciteta za koje postoji sve veća potreba