Zdravstvena politika

Predložit ćemo promjene u sustavu organizacije primarne zdravstvene zaštite radi što boljeg prilagođavanja potrebama umirovljenika.

Zahtijevat ćemo uspješnije organiziranje sustava patronažnog zbrinjavanja umirovljenika, posebno invalidnih osoba, kako bi se ostvarili svi uvjeti za samostalno obavljanje osnovnih životnih i zdravstvenih funkcija.

HSU će poduzeti mjere korekcije i unapređenja postojećeg sustava oslobođenja od plaćanja udjela korisnika u financiranju zdravstvene zaštite, primjenom selektivnih kriterija za pojedine skupine ovisno o visini mirovine te ostalim materijalnim primanjima.

Zakon o zdravstvenom osiguranju treba definirati osnovno zdravstveno osiguranje i u njemu opseg „standardnog paketa zdravstvenih usluga“ koji se financira na osnovi uzajamnosti putem HZZO-a, a zatim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti da se utvrdi osnovna mreža zdravstvenih ustanova, organizacija i ustroj zdravstvene djelatnosti. Nakon toga treba utvrditi dodatnu mrežu trgovačkih društava koje se financiraju putem profitnih osiguranja i vlastitih sredstava korisnika.

Predlažemo da se na području županija osniva najmanje po jedan Dom zdravlja, a u gradu Zagrebu najmanje tri Doma zdravlja. Isto tako se na otocima obavezno moraju osnovati Domovi zdravlja.

Treba definirati rad liječnika opće medicine, odnosno specijaliste obiteljske opće medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, sa stajališta rada u ambulanti, u kući pacijenta u obavljanju kućnih posjeta, kućnom liječenju, njezi i rehabilitaciji pacijenata, te rada u lokalnoj zajednici.

Specijalističko-konzilijarnu službu valjalo bi staviti u funkciju bolničke i primarne zdravstvene zaštite. Ona za sad to nije, jer uz godine u godinu sve više preuzima funkciju primarne zdravstvene zaštite.
Predlagat ćemo da se zakonom, ili drugim rješenjem, uredi organiziranje i ostvarivanje zdravstvene zaštite hrvatskih branitelja iz domovinskog rata po posebnom modelu u čijoj izradi bismo rado sudjelovali. Predložit ćemo da se omogući organiziranje liječničkih DEPO–a na razini primarne zdravstvene zaštite na specifičnim područjima zbog dostupnosti lijekova pacijentima.