Novosti

Društvene mreže

HSU u javnoj raspravi o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Facebook
Twitter
LinkedIn

U organizaciji Ureda pučke pravobraniteljice održana je u četvrtak, 13. listopada javna rasprava na temu “Kako zaštititi starije osobe od zlouporabe ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju”.

Jedan od panelista bio je i član Hrvatske stranke umirovljenika, ujedno član Savjeta Stranke g. Nikša Raspopović. U svom stručnom izlaganju osvrnuo se na brojna pitanja vezanu uz ovu temu. Njegovo izlaganje objavljujemo u cijelosti:

OSNOVNE RAZLIKE IZMEĐU DOSMRTNIH I DOŽIVOTNIH UGOVORA

Osnovna razlika ovih dvaju ugovora je u tome da se imovina uzdržavane osobe kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju prenosi odmah po sklapanju takvog ugovora dok se kod ugovora o doživotnom uzdržavanju prijenos vrši tek po smrti uzdržavane osobe.

OPRAVDANOST POSTOJANJA UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU

Tijekom niza godina i susretanja s ugovorima o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju došao sam do zaključka da UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU, koji uzgred rečeno postoje u praksi desetljećima,  IMAJU SVOJU PUNU OPRAVDANOST I UZ NEKU DODATNU REGULATIVU ONI JESU I MOGU I DALJE BITI POZITIVNI PUT U KORIST UZDRŽAVANIH OSOBA !

NEOPRAVDANOST DALJNJE OPSTOJNOSTI UGOVORA O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

Drugo je pitanje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju koji su novijeg datuma i koji nemaju onu opravdanost koja je svojstvena ugovorima o doživotnom uzdržavanju. Naime, RAZLOG ZA SKLAPANJE OVIH UGOVORA je u činjenici da davatelj uzdržavanja prenosi imovnu (pojedinu ili svu) odmah s uzdržavane osobe na sebe jer po onima koji zagovaraju opstojnost ovih ugovora DAVATELJ UZDRŽAVANJA TREBA ULAGATI SREDSTVA U TAKO STEČENU IMOVINU PA JE NUŽNO DA JE ONA NJEGOVO VLASNIŠTVO (OBNOVA NEKRETNINE, ZADUŽENJA KOD BANAKA, ZALAGANJE POKRETNE IMOVINE I SL.)! Međutim, koliko god to u ideji imalo smisla toliko je u praksi omogućena zloporaba jer davatelj uzdržavanja, koliko god lijepo nabrojao i napisao te ovjerio svoje obveze uzdržavanja, JEDNOSTAVNO I JEDNOSTRANO PRESTAJE IZVRŠAVATI SVOJE OBVEZE, a uzdržavanoj osobi OSTAJE SAMO MOGUĆNOST TRAŽITI RASKID SKLOPLJENOG UGOVORA! KAKO MOŽEMO OČEKIVATI DA UZDRŽAVANA OSOBA, A U PRAVILU SE RADI O OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI (ČESTO TEŠKO BOLESNIH, DEMENTNIH I SL.) KOJA JE JEDVA I RAZUMJELA RAZLIKU IZMEĐU OVA DVA UGOVORA ANGAŽIRA ODVJETNIKA (A ČESTO I KAKO BI GA PLATILA?) I KRENE U TU DUGU SUDSKU PROCEDURU. Jasno je da najčešće kraj tog postupka neće ni dočekati!  

IZ NAVEDENIH RAZLOGA POTREBNO JE PRISTUPITI IZMJENI ZAKONA O OBVEZENIM ODNOSIMA I  UKINUTI ODREDBE ČLANAKA 585 DO 589 (Odsjek 10.) KOJE REGULIRAJU INSTITUT UGOVORA O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU! ZASTUPNIK HSU-a U HRVATSKOM SABORU SILVANO HRELJA VEĆ JE PODUZEO INICIJATIVU ZA UKIDANJE ODREDBI KOJE REGULIRAJU MOGUĆNOST SKLAPANJA OVIH UGOVORA! Nedostatak posebne regulative za sklapanje ovog ugovora o dosmrtnom uzdržavanju ni u čemu ne onemogućava ugovaranje po drugim odredbama Zakon o obveznim odnosima i ne onemogućava vlasnike pokretne i nepokretne imovine da slobodno raspolažu svojom imovinom!

DODATNA REGULATIVA UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU

Što se tiče ugovora o doživotnom uzdržavanju mišljenja sam da treba dodatno regulirati zaštitu osoba koje su primatelji uzdržavanja kako se ne bi došlo do iskorištavanja situacija u kojima se ne nalaze upravo starije osobe kao i da se korištenjem ovog pravnog instituta izigravaju prava zakonitih nasljednika. U tom pravcu (činjenica je da se kod nekretnina često postojanje ugovora o doživotnom uzdržavanju ne upisuje kao zabilježba u zemljišnim knjigama te nije javno dostupni podatak) TREBALO BI ZAKONOM REGULIRATI DA JE KOD SVAKOG SKLAPANJA UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU OD STRANE SUDA ILI KOD JAVNOG BILJEŽNIKA OBVEZNO DOSTAVITI JEDAN PRIMJERAK POTPISANOG UGOVORA NADLEŽNOM SUDU RADI UPISA ZABILJEŽBE SKLAPANJA UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU U ZEMLJIŠNE KNJIGE!  Ovo podrazumijeva i to da se, kada se radi o budućem prijenosu nekretnina, one NEKRETNINE KOJE SU U MOMENTU SKLAPANJA UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU UPISANE NA PRIMATELJA UZDRŽAVANJA, UPISUJU TAKSATIVNO U SKLOPLJENI UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU. Ovakav pristup osigurava JAVNI UVID U RASPOLAGANJE IMOVINOM (nekretnine) UZDRŽAVANE OSOBE DOSTUPAN I ZAKONSKIM NASLJEDNICIMA jer česta je situacija da veliki broj naših građana živi u inozemstvu, a stari roditelji su im u Hrvatskoj i oni ih redovno novčano pomažu (direktno ili preko trećih osoba) a zahvalni su kada ima i netko od rodbine ili poznatih koji se o njima i brinu! Međutim, ČESTO ONI NE SAZNAJU O POSTOJANJU UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU DOK SE NE ODRŽI OSTAVINSKO ROČIŠTE KOJE OPET ČESTO ZAVRŠI RJEŠENJEM DA SE OSTAVINSKI POSTUPAK NE PROVODI JER POSTOJI UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU.

PRAVO PLODOUŽIVANJA

DOK SU NA SNAZI ODREDBE O MOGUĆNOSTI SKLAPANJA UGOVORA O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU BILO BI POTREBNO REGULIRATI DA, AKO KORISNIK UZDRŽAVANJA IMA NEKRETNINE U VLASNIŠTVU KOJE ĆE SE TAKVIM UGOVOROM PRENIJETI NA DAVATELJA UZDRŽAVANJA, UGOVOROM O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU TREBA UTVRDITI UPIS PRAVA PLODOUŽIVANJA NA NEKRETNINAMA KOJE SU PREDMET OVOG UGOVORA! TIM NAČINOM POSTIŽE SE BAREM NEKA ZAŠTITA KORISNIKA UZDRŽAVANJA   ALI NE SPRJEČAVA DAVATELJA UZDRŽAVANJA DA OTUĐI PREDMETNU NEKRETNINU ALI TAKAV UPIS – TERETA PRATI NEKRETNINU BEZ OBZIRA NA PROMJENU VLASNIKA!

NE SMIJE SE ZANEMARITI DA SU NAJČEŠĆE ZLOUPORABE OVIH UGOVORA UNUTAR NAJBLIŽIH SRODNIKA (UNUTAR OBITELJI)!  

REGISTAR:

NUŽNO JE USPOSTAVITI REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU KAO I UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU I TO REGISTAR KOJI ĆE BITI JAVAN TJ. OBJAVLJEN NA INTERNETSKIM STRANICAMA I PROPISOM KOJIM SE ON USTANOVLJUJE TREBA DEFINIRATI TKO GA VODI KAO I UTVRDITI SVE NUŽNE ELEMENTE VODEĆI PRI TOME RAČUNA O PROPISIMA KOJI REGULIRAJU PITANJA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA!

TAKOĐER JE POTREBNO PREDLOŽITI MINISTARSTVU SOCIJALNE SKRBI RH DA SE USPOSTAVI REGISTAR/EVIDENCIJA OSOBA KOJE IMAJU OGRANIČENU POSLOVNU SPOSOBNOST ODNOSNO KOJE SU LIŠENE POSLOVNE SPOSOBNOSTI A KOJA EVIDENCIJA BI (NA STRANICAMA MINISTARSTVA) BILA DOSTUPNA SUDOVIMA I JAVNIM BILJEŽNICIMA UPRAVO IZ RAZLOGA DA SE SPRIJEČI SKLAPANJE UGOVORA O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU ODNOSNO UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU. PRI OVOME TAKOĐER TREBA VODITI RAČUNA O PROPISIMA KOJI REGULIRAJU PITANJA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA!

PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI:

STARIJE OSOBE SU KATEGORIJA O KOJIMA BI I TE KAKO TREBALO VODITI RAČUNA (možemo reći i da su rizična skupina koja zahtijeva posebnu zaštitu) I KOLIKO GOD O OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI SKRBE RAZNE INSTITUCIJE, UDRUGE, POLITIČKE STRANKE MIŠLJENJA SAM DA (A HSU SE ZA TO GODINAMA ZALAŽE) DA SE TO PITANJE INSTITUCIONALIZIRA NA NAČIN DA SE ZAKONOM UTVRDI OSNIVANJE I DJELOVANJE PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI (PO UZORU NA VEĆ OSNOVANE PRAVOBRANITELJA ZA DJECU, PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, PRAVOBRANITELJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA I SL.)!  OSNIVANJE I DJELOVANJE OVE INSTITUCIJE IMA PUNO OPRAVDANJE JER KROZ POTICANJE I PREDLAGANJE MJERA MOŽE PUNO UČINITI ZA POBOLJŠANJE BRIGE O STARIJIM OSOBA, A TO NIJE MOGUĆE PREKO UDRUGA ILI POLITIČKIH STRANAKA. SURADNJA TE INSTITUCIJE SA ORGANIMA CENTARA SOCIJALNE SKRBI, UDRUGAMA TE DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE MOŽE BITI VRLO UČINKOVITA! PORED NIZA ZADATAKA OVA INSTITUCIJA BI SE TREBALA POSVETITI PREVENCIJI TE U TOM PRAVCU KOORDINIRATI AKTIVNOSTI SA DRUGIM SUBJEKTIMA I POSEBNO MEDIJIMA KAKO BI SE STARIJIM OSOBAMA ŠTO POTPUNIJE OBJASNILI OVI PRAVNI UGOVORI I NJIHOVE POSLJEDICE! PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI BI TAKOĐER MOGAO BITI NADLEŽAN ZA VOĐENJE REGISTRA KOJI BI TREBAO BITI NA NJEGOVIM INTERNETSKIM STRANICAMA AŽURAN I DOSTUPAN NA UVID SVIM ZAINTERESIRANIM OSOBAMA I INSTITUCIJAMA. TAKOĐER BI ZNAČAJNU AKTIVNOST MOGAO PROVESTI NA ZAŠTITI STARIJIH OSOBA U SLUČAJEVIMA KADA JE NUŽNO POKRETATI POSTUPKE ZA RASKID SKLOPLJENIH UGOVORA. OBZIROM NA PRAVNU PRIRODU OVIH UGOVORA (po zakonu su to naplatni pravni poslovi – postoji činidba i protučinidba) KADA JE U PITANJU RASKID OVAKVOG UGOVORA NJEGA MOGU JEDINO ZATRAŽITI STRANKE KOJE SU GA SKLOPILE! ZAR MOŽEMO OČEKIVATI DA OSOBA KOJA JE ZBOG BOLESTI DOŠLA U TEŠKO STANJE (često se radi i o demenciji) MOŽE ODLUČITI I POKRENUTI POSTUPAK ZA RASKID VEĆ SKLOPLJENOG UGOVORA IZ RAZLOGA ŠTO DAVATELJ UZDRŽAVANJA NE IZVRŠAVA SVOJE OBVEZE!? IZ TOG RAZLOGA TREBA ZAKONOM PREDVIDJETI MOGUĆNOST DA NEKI OD ORGANA JAVNE VLASTI MOŽE POKRETATI TAKVE POSTUPKE KADA OCIJENI DA JE RASKID TAKVOG UGOVORA U INTERESU KORISNIKA UZDRŽAVANJA! EVIDENTNO JE DA SE ZA TO OVLASTE NADLEŽNI ORGANI SOCIJALNE SKRBI!

DOSTUPNOST PODATAKA O SKLOPLJENIM UGOVORIMA:

PODACI O SKLOPLJENIM UGOVORIMA O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU I UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU SU I SADA DOSTUPNI KAO I PODACI O POKRENUTIM SUDSKIM POSTUPCIMA ZA RASKID TAKVIH UGOVORA. MEĐUTIM,  NEMA PODATAKA (BAREM MENI NISU DOSTUPNI) O TOME KOLIKO JE BILO SLUČAJEVA KADA SU STRANKE DOŠLE NA SUD ODNOSNO KOD JAVNOG BILJEŽNIKA RADI SKLAPANJA TIH UGOVORA, A SUDAC ODNOSNO JAVNI BILJEŽNIK JE ODBIO SKLAPANJE TAKVOG UGOVORA JER OSOBA KOJA JE PRIMATELJ UZDRŽAVANJA NIJE SVJESNA ŠTO POTPISUJE NI KOJE SU POSLJEDICE!?

PREVENTIVNA EDUKACIJA

JE JEDAN JE OD NAJVAŽNIJIH  KORAKA KOJI SE ŠTO PRIJE TREBA SVEOBUHVATNIJE PROVODITI I TO PUTEM SVIH INSTITUCIJA, A POSEBNO PREKO UDRUGA I SAVJETOVALIŠTA U POLITIČKIM STRANKAMA TE PUTEM MEDIJA. ONO ŠTO JE NESPORNO I POZITIVNO DA SUDOVI I JAVNI BILJEŽNICI I TE KAKO VODE RAČUNA DA STRANKE UPOZORE NA SVE KORISTI I OPASNOSTI OVAKVIH UGOVORA ALI TO JE NEŠTO ŠTO SE DOGAĐA  TEK KADA STRANKE PRISTUPAJU SAMOM ČINU POTPISIVANJA OVIH UGOVORA. I TU POSTOJI RAZLIKA U PRISTUPU TJ. KADA SE SOLEMNIZIRA TAKAV UGOVOR KOD JAVNOG BILJEŽNIKA, A STRANKE DOLAZE S NAPISANIM TEKSTOM OD ONE KADA JAVNI BILJEŽNIK SASTAVLJA TAKAV UGOVOR U OBLIKU JAVNOBILJEŽNIČKOG AKTA! NEOSPORNO JE DA JE ZA PRIMATELJA UZDRŽAVANJA OVAJ DRUGI OBLIK PUNO KVALITETNIJI!

PUNOMOĆI

U SMISLU ZAŠTITE STARIJIH OSOBA NE MANJI PROBLEM POSTOJI I KOD OVJERAVANJA RAZNIH PUNOMOĆI KOJIMA SE OPUNOMOĆENICIMA DAJU GOTOVO NEOGRANIČENA OVLAŠTENJA RASPOLAGANJA IMOVINOM STARIJIH OSOBA ŠTO STVARA VELIKI PROSTOR ZA ZLOUPORABE SVIH VRSTA JER KOD OVJERE PUNOMOĆI JAVNI BILJEŽNIK OVJERAVA SE SAMO POTPIS I NE TIČE GA SE SADRŽAJ ODREĐENE PUNOMOĆI!