Novosti

Društvene mreže

Za isplatu jednokratnog novčanog primanja za korisnike inozemne mirovine – dostaviti dokaz o netoiznosu mirovine do 29. veljače 2024.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Korisnici mirovine s inozemnim elementom, kojima ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne prelazi iznos od 840,00 eura, za isplatu jednokratnog novčanog primanja obvezni su HZMO-u dostaviti dokaz o netoiznosu mirovine za prosinac 2023.
Dokaz može biti:

  • potvrda banke iz koje se vidi netoiznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za prosinac 2023.
  • izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi netoiznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za prosinac 2023.

Jedan od navedenih dokaza treba dostaviti HZMO-u do 29. veljače 2024. putem sljedećeg online obrasca ili se može dostaviti područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, poštom ili osobno, s popunjenom Tiskanicom za dostavu podataka o visini inozemne mirovine. Tiskanica je dostupna na internetskim stranicama HZMO-a na ovoj poveznici.

Korisnici mirovine koji su ostvarili staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na inozemnu mirovinu, na Tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine ili online obrascu trebaju označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu.
Korisnici samo inozemne mirovine, uz dokaz trebaju dostaviti i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u banci u Republici Hrvatskoj. Napominjemo da je za korisnike samo inozemne mirovine, osim iznosa mirovine (840,00 eura), dodatni uvjet za isplatu JNP-a i prebivalište u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke Vlade RH, kao i da inozemnu mirovinu primaju na transakcijski račun otvoren u poslovnoj banci u Republici Hrvatskoj.

Jednokratno novčano primanje bit će isplaćeno najkasnije u mjesecu ožujku 2024. godine, a o točnom datumu korisnici će biti pravovremeno obaviješteni.