Zastupnik u Hrvatskom saboru

Silvano Hrelja

Rođen je 14. ožujka 1958. u Hreljinima, Žminj. Završio Višu tehničku školu za sigurnost pri radu i zaštitu od požara u Zagrebu (VŠS – inženjer sigurnosti pri radu i zaštite od požara). Formalno obrazovanje rano pada u drugi plan jer je prevladala želja za javnim djelovanjem, učenjem i radom za opće dobro – prvo u sindikatu, a kasnije i u parlamentu. 

PODRUČJA INTERESA: mirovinski sustav, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, socijalna skrb, radno pravo, ljudska prava, ravnopravnost spolova, europski fondovi i projekti

(NEMOGUĆA) MISIJA: Uvesti red i pravdu gdje su nered i nepravda. 

POČETAK OBNAŠANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA:

22. 7. 2020.

DUŽNOSTI U SABORU:

  • Potpredsjednik Odbora za izbor i imenovanja
  • Član Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo
  • Član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku
  • Član Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije

KONTAKT:

Klub zastupnika

Telefon: 01/4569 536; 01/ 4569 480

e-mail: hrelja1958@gmail.com