Novosti

Izađite na izbore!

Poštovani umirovljenici i članovi Hrvatske stranke umirovljenika, pred nama su izbori koji su najvažniji i zato ne smijemo ostati kod kuće i

Društvene mreže

Jadranka Bahlen predlaže da se u Plan Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe stavi ugradnja dizala

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

U srijedu, 17.3.2021. održana je 3. sjednica Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe putem videokonferencije, na kojoj je kao članica sudjelovala Jadranka Bahlen, potpredsjednica stranke i predsjednica ŽO HSU Varaždinske županije.

Raspravljalo se o cijepljenju protiv Covida-19, programu zapošljavanja žena “Zaželi”, pitanju volontera umirovljenika, nacionalnoj naknadi za starije osobe, kao i o Covid dodatku.

Članovi vijeća su od strane predstavnika Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike obaviješteni da će Covid dodatka biti, no da se još utvrđuje o kojem se iznosu za isplatu radi.

bahlen

Gđa Bahlen je na sjednici predložila da se u plan Nacionalnog vijeća za predstojeće razdoblje stavi ugradnja dizala u višekatne stambene zgrade, istaknuvši da je dobila odgovor na pitanje o financiranju ugradnje dizala gđe Simson u ime Europske komisije, iz kojeg se može iščitati da postoji velika mogućnost dobivanja sredstava iz EU fondova za projekt.

“U Komunikaciji o valu obnove predstavljena je strategija za pokretanje obnove u cijeloj Europi i uklanjanje niza prepreka ulaganjima u obnovu uz pomoć različitih financijskih instrumenata u skladu s potrebama država članica. Poziva se, među ostalim, na zaštitu prava svih građana na cjenovno prihvatljivo, pristupačno i zdravo stanovanje ugodno za život, uz istodobnu zaštitu kulturne baštine. Uz Komunikaciju je predstavljen i radni dokument službi sa sveobuhvatnim pregledom predložene potpore iz proračuna EU-a za poticanje ulaganja u obnovu zgrada.

Pojedinosti će se utvrditi nakon završetka pregovora suzakonodavaca o programima sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira.

EU i sve države članice stranke su Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Na temelju članka 9. te konvencije, stranke moraju ukloniti prepreke pristupačnosti osobama s invaliditetom, uključujući prepreke u zgradama i ostalim stambenim prostorima. Osiguravanje pristupačnosti ostaje prioritetni cilj prilikom korištenja javnih sredstava i sredstava u okviru politike obnove. Neke su države članice nacionalnim sredstvima unutar aktualnog okvira već financirale postavljanje ili zamjenu dizala u privatnim zgradama. Sredstva su u nekim slučajevima osigurana i iz postojećih fondova kohezijske politike EU-a.

Države članice mogu odlučiti da su dizala prihvatljiva za financiranje ako je to u skladu s određenim nacionalnim politikama ili pridonosi postizanju ciljeva raznih financijskih instrumenata (npr. u slučaju sredstava EU-a)”, napisala je gđa Simons u ime EK.